Giá Bitcoin vượt mức 2.900 USD tại Hàn Quốc

Giá Bitcoin đã vượt mức 2.900 USD tại các sàn giao dịch của Hàn Quốc vào ngày hôm nay24 tháng 5 do nhu cầu tăng nhanh của Bitcoin và các loại tiền tệ kỹ thuật số khác như Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC).

bitcoin_korea

Hai sàn giao dịch lớn tại Hàn Quốc là Krobit và Coinone đã niêm yết giá Bitcoin trên 2.900 USD. Yếu tố thúc đẩy sự chênh lệch giá so với mặt bằng chung toàn cầu là nhờ các chính sách chống rửa tiền nghiêm ngặt tại Hàn Quốc. Tại Hàn Quốc, bất kỳ hình thức cờ bạc nào đề được xem là bất hợp pháp vì đây là hình thức rửa tiền đen của tội phạm bằng cách tham gia vào các sòng bạc ở nước ngoài.

Ngoài ra, phí bảo hiểm tại thị trường trao đổi Bitcoin của Hàn Quốc là khá cao. Nếu bất kỳ doanh nghiệp hoặc cá nhân bán Bitcoin trị giá hơn 10.000 đô la tại bất kỳ sàn giao dịch Bitcoin, theo luật pháp, các sàn giao dịch Bitcoin phải liên lạc với người dùng để được xác minh bổ sung.

korbit

Thông thường, những chính sách nghiêm ngặt về AML và KYC (thông tin khách hàng) sẽ hạn chế các nhà đầu tư Bitcoin đến các thị trường OTC như LocalBitcoins, một nền tảng giao dịch ngang hàng Bitcoin, trong đó người mua và người bán trực tiếp đề nghị mua hoặc bán Bitcoin.

Chẳng hạn, khi chính quyền Trung Quốc đình chỉ việc thu hồi các cuộc trao đổi Bitcoin tại địa phương, LocalBitcoins China đã chứng kiến sự tăng đột biến về khối lượng giao dịch hàng tuần. Vào thời điểm này, các nhà quản lý Trung Quốc cũng áp dụng các giao thức KYC nghiêm ngặt để trao đổi và yêu cầu các thương nhân Bitcoin tham gia vào các cuộc phỏng vấn trực tiếp và đệ trình các tài liệu tài chính để theo dõi nguồn gốc của các quỹ người dùng.

Tại Hàn Quốc, việc thực hiện các hệ thống AML và KYC nghiêm ngặt đã có tác động ngược lại. Việc hợp pháp hóa thương mại Bitcoin và khung quy định nghiêm ngặt đối với các sàn giao dịch Bitcoin đã xác nhận thêm thị trường và ngành kinh doanh Bitcoin ở Hàn Quốc. Kết quả là, nhu cầu về Bitcoin tiếp tục tăng mặc dù mức phí bảo hiểm hiện đang được chứng minh bởi sự trao đổi hàng đầu của Hàn Quốc.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *