Category: Học viện

0

“Hold to die” – Nên hay không?

Nếu là một người đầu tư coin chắc hẳn bạn đã vài lần nghe hoặc có thể đã từng nói câu “Hold to die”. Đây là câu nói ám chỉ việc trữ coin tới...

Editor Picks